Hồng trà - HTX Minh Quang

Mã sản phẩm
HGT6473189
Xuất xứ : Thôn Minh Sơn xã Xuân Minh huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
Chè Hà Giang
Địa chỉ :
Hà Giang, Việt Nam

Nhà sản xuất

Tên :
HTX Minh Quang
Địa chỉ :
Thôn Minh Sơn xã Xuân Minh huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

Thành phần

Búp chè shan hữu cơ mọc ở độ cao 1000m

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0987556823
Địa chỉ :
Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang