Nước uống thiên nhiên Tân Bắc

Mã sản phẩm
HGT6445275
Xuất xứ : Thôn Lù Thượng xã Tân Bắc huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

Nhà sản xuất

Tên :
HTX PHÚ HƯNG QUANG BÌNH
Địa chỉ :
Thôn Lù Thượng xã Tân Bắc huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

Nhà phân phối

Tên :
HTX PHÚ HƯNG QUANG BÌNH
Địa chỉ :
Thôn Lù Thượng xã Tân Bắc huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

Thông tin chứng nhận

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0886051199
Địa chỉ :
Thôn Nậm Khẳm xã Tân Bắc huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang