Thổ cẩm Đồng Văn

Mã sản phẩm
HGT6419102
Xuất xứ : Thôn Sà Phìn xã Sà Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

Nhà sản xuất

Tên :
HTX NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN SÀ PHÌN A
Địa chỉ :
Thôn Sà Phìn A xã Sà Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

Nhà phân phối

Tên :
HTX NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN SÀ PHÌN A
Địa chỉ :
Thôn Sà Phìn A xã Sà Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang

Thông tin chứng nhận

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0964074627
Địa chỉ :
Thôn Sà Phìn A xã Sà Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang