Cam Sành Hà Giang - Công ty TNHHMTV Dựng Huyền

Mã sản phẩm
HGT6402228
Xuất xứ : Thôn Thống Nhất xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
Cam Hà Giang
Địa chỉ :
Hà Giang, Việt Nam

Nhà sản xuất

Tên :
Công ty TNHHMTV Dựng Huyền
Địa chỉ :
Thôn Thống Nhất xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Nhà phân phối

Tên :
Công ty TNHHMTV Dựng Huyền
Địa chỉ :
Thôn Thống Nhất xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Nhà vận chuyển

Tên :
Công ty TNHHMTV Dựng Huyền
Địa chỉ :
Thôn Thống Nhất xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0975923992
Địa chỉ :
Thôn Thống Nhất xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang