Ông Đặng Hồng Minh - Xã Tiên Yên huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang đại diện các hộ trồng cam đang phát biểu tại Hội nghị Bàn các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cam sành niên vụ 2020 - 2021