Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm
hàng hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu

Đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
truy xuất nguồn gốc quốc gia và quốc tế

Đối tượng cần
truy xuất nguồn gốc

Nông sản

Nông sản

Thủy hải sản

Thủy hải sản

Thực phẩm

Thực phẩm

Mỹ phẩm

Mỹ phẩm

Dược phẩm

Dược phẩm

Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng

Hàng tiêu dùng

Hàng tiêu dùng

Điều kiện đảm bảo thông tin
truy xuất nguồn gốc

Điều kiện đảm bảo thông tin truy xuất nguồn gốc
1 2 3 4
Quét để xem mẫu
1 Chuỗi liên hết các đơn vị tham gia vào quá trình sản xuất - chế biến phân phối sản phẩm
2 Thông tin lưu hành công bố
3 Xác thực bên thứ 3 bằng các chứng nhận và kiểm định
4 Minh chứng lịch sử bằng các hoạt động nội bộ và giao dịch bên ngoài

Sơ đồ quy trình truy xuất nguồn gốc

Quét để xem mẫu
1 Nguồn giống
2 Vật tư đầu vào (phân bón, thức ăn, thuốc,..)
3 Vùng sản xuất
4 Vận chuyển
5 Chế biến đóng gói
6 Vận chuyển
7 Phân phối lưu hành
* Ghi nhật ký
8 Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc hệ thống truy xuất nguồn gốc

App ghi chép nhật ký và cập nhật dữ liệu thông tin
Website giới thiệu thông tin hệ thống và thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc GS1 toàn cầu
Hồ sơ nông hộ của từng hộ nông dân và Profile thông tin của các thành viên trong chuỗi liên kết
Hồ sơ thông tin của vùng sản xuất
Hồ sơ thông tin của nhà xưởng chế biến - đóng gói
Hệ thống tạo mã tem chống giả QR Code tích hợp thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Sàn thông tin giới thiệu sản phẩm được truy xuất nguồn gốc
Kho vật tư được gợi ý sử dụng cho các vùng sản xuất
Bảng tin cập nhật thông tin, kỹ năng, kiến thức cho các thành viên
Nhật ký hoạt động ghi chép mọi hoạt động nội bộ của từng đầu mối trong chuỗi liên kết để truy xuất nguồn gốc nội bộ và kiểm soát mọi hoạt động nội bộ.
Nhật ký giao dịch ghi chép mọi hoạt động giao dịch, trao đổi giữa các đầu mối trong toàn chuỗi liên kết để truy xuất nguồn gốc bên ngoài
Hệ tương tác mạng xã hội giúp kết nối mọi thành viên trên hệ thống giao lưu, tương tác, trao đổi, cập nhật thông tin, cập nhật kiến thức, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Hệ thống báo cáo thống kê số lượng các sản phẩm và vật tư được thu hoạch, giao dịch, sử dụng. Thống kế diện tích và dự trù sản lượng của từng vùng sản xuất.

Nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động

Ghi chép mọi hoạt động nội bộ của từng đầu mối trong chuỗi liên kết để truy xuất nguồn gốc nội bộ và kiểm soát mọi hoạt động nội bộ bao gồm:

  • Khai báo thông tin vùng sản xuất, nông trại theo yêu cầu
  • Ghi nhật ký các hoạt động nội bộ như xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói...
  • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy

Nhật ký giao dịch

Nhật ký giao dịch

Ghi chép mọi hoạt động giao dịch, trao đổi giữa các đầu mối trong toàn chuỗi liên kết để truy xuất nguồn gốc bên ngoài bao gồm:

  • Mua bán, cung cấp, chuyển giao, trao đổi sản phẩm hoặc vật tư.
  • Vận chuyển sản phẩm, vật tư.
  • Tiêu huỷ sản phẩm hoặc vật tư.

Mỗi nhật ký giao dịch đều có một mã giao dịch QR Code dùng để kết nối giữa giao dịch trước và giao dịch sau của cùng một lô sản phẩm, đồng thời hiển thị đầy đủ lịch sử di chuyển của lô sản phẩm đang được truy xuất nguồn gốc.

Lợi ích của hệ thống

Được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc gia và GS1 toàn cầu, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm lưu hành trong nước và xuất khẩu quốc tế
Được phép tích hợp với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia
Dễ dàng tạo và kiểm soát thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Dễ dàng tạo và quản lý mã tem chống giả tích hợp thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Quản lý đầy đủ hồ sơ nông trại, vùng sản xuất, nhà xưởng đóng gói, nhà máy chế biến theo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc GS1 toàn cầu
Sử dụng nhật ký điện tử thay thế nhật ký viết tay giúp kiểm soát và chứng minh quá trình thực hành tốt các tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký áp dụng
Kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống giám sát chặt chẽ của các thành viên trên toàn chuỗi liên kết từ đó nâng cao giá trị sản phẩm
Chứng minh được năng lực sản xuất, chất lượng, sản lượng và tính ổn định của sản phẩm thông qua thông tin, nhật ký điện tử, đóng góp bởi tất cả thành viên trên toàn chuỗi liên kết
Xây dựng thương hiệu vùng miền, thương hiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu sản phẩm toàn cầu.
Kiểm soát mọi hoạt động, đánh giá năng lực của các thành viên, nhân viên thông qua báo cáo hàng ngày bằng nhật ký điện tử

Các bước thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuẩn GS1 toàn cầu

1
Thiết lập thông tin địa điểm truy xuất nguồn gốc bao gồm: Vùng sản xuất ( vùng trồng, vùng nuôi), cơ sở chế biến đóng gói, nhà xưởng, nhà máy
2
Thiết lập thông tin cơ bản của sản phẩm, vật tư cần truy xuất nguồn gốc hoặc sử dụng trong các chuỗi liên kết truy xuất nguồn gốc.
3
Đăng ký thông tin các tổ chức và cá nhân tham gia vào các chuỗi liên kết truy xuất nguồn gốc bao gồm : Nhóm nông hộ (công ty, hợp tác xã), nông hộ (nông trại, trang trại), kỹ thuật viên, chuyên gia, quản lý, nhân viên, công nhân, tài xế, nhà vận chuyển, nhà phân phối, nhà bán lẻ.
4
Các thành viên đăng ký và cập nhật đầy đủ thông tin bằng cách tải app Agri360 -> Chọn "VN Trace" -> Đăng ký hoặc đăng nhập -> Cập nhật đầy đủ thông tin và hồ sơ theo quy định.
5
Tự đánh giá và ghi chép thông tin ban đầu về vùng sản xuất (vườn trồng, trang trại, ao nuôi, khu vực khai thác, khu vực đánh bắt), cở sở đóng gói bằng nhật ký điện tử theo gợi ý có sẵn.
6
Ghi chép mọi nhật ký hoạt động cho các hoạt động nội bộ diễn ra hàng ngày hoặc theo định kỳ (xuống giống, bón phân, cho ăn, chích thuốc, xử lý dịch hại, xử lý môi trường, phòng chữ bệnh, thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm...) của từng đơn vị thành viên trong chuỗi liên kết bằng nhật ký điện tử hoạt động.
7
Ghi chép mọi nhật ký giao dịch cho các hoạt động giao dịch (mua bán trao đổi, vận chuyển sản phẩm hàng hoá...) giữa các đơn vị thành viên trong chuỗi liên kết bằng nhật ký điện tử giao dịch.
8
Tiến hành đánh giá phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc cho vùng sản xuất, cơ sở đóng gói, sản phẩm cần truy xuất nguồn gốc thông qua các chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm định, kiểm nghiệm...
9
Tạo mã tem chống giả sản phẩm gắn kết với các chuỗi thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
10
In tem và cấp phát tem cho các đơn vị sở hữu sản phẩm để gắn lên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc.
11
Kích hoạt chống giả và thông tin truy xuất nguồn gốc theo seri mã tem cho từng lô sản phẩm được gắn tem truy xuất nguồn gốc.
12
Lưu hành sản phẩm và thu thập phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm

Đơn vị đồng hành

Trung tâm mã số mã vạch quốc gia, quản lý cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hoá quốc gia
Cục Bảo Vệ Thực Vật Bộ Nông Nghiệp cung cấp mã vùng mã xưởng
Đơn vị xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc theo chuẩn GS1 toàn cầu
Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Việt Nam
iCheck ứng dụng quét mã số mã vạch truy xuất thông tin sản phẩm hàng hoá
Hiệp Hội Nông Nghiệp Số Việt Nam
CCIC Tập Đoàn Chứng Nhận và Kiểm Định Trung Hoa
VN TRACE Đơn vị đánh giá mã vùng mã xưởng và cấp tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hoá xuất khẩu
Quatest3 Trung Tâm Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3
Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam

Chứng nhận

Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá tích hợp phần mềm tạo tem chống giả theo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc GS1 toàn cầu cho các tổ chức nhà nước, tổ chức tư nhân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm hàng hoá.
Làm hồ sơ đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc để kết nối cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.
Hỗ trợ đăng ký mã vùng trồng, mã vùng nuôi, mã xưởng để truy xuất nguồn gốc.
Phối hợp cùng CCIC và NBC đánh giá mã vùng, mã xưởng cho các sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đi Trung Quốc
Đánh giá mã vùng sản xuất ( vùng trồng, vùng nuôi, vùng khai thác), đánh giá cơ sở đóng gói ( chế biến, gia công, đóng gói), phân phối tem truy xuất nguồn gốc của CCIC-NBC cho các sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đi Trung Quốc.
Tư vấn xây dựng vùng sản xuất và nhà xưởng phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc gia. Tư vấn kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, VietGap, GlobalGap...
Đánh giá mã vùng, mã xưởng, cung cấp tem truy xuất nguồn gốc tích hợp chống giả cho các sản phẩm hàng hoá lưu hành trong nước
Nhận quản lý và quy hoạch vùng sản xuất theo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào cho các đơn vị chế biến, sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu.
Kết nối giao thương, thu mua, bao tiêu cho các vùng sản xuất và cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc với các nhà phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hoá
Tư vấn hồ sơ pháp lý, thủ tục xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hoá

Phần mềm truy xuất nguồn gốc trực thuộc Agri360

Trung Tâm
Khuyến Nông Bạc Liêu

Trung Tâm
Khuyến Nông Hải Phòng

Trung Tâm
Khuyến Nông Hậu Giang

Sở Khoa Học
Công Nghệ Hà Giang

Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam

Hiệp Hội Trang Trại

Phòng Nông Nghiệp
Huyện Hiệp Hoà

Công Ty TNHH VN Trace

Công Ty CP Tiêu Dak Nông

Công Ty CP Sachi Tây Nguyên

Công Ty Cổ Phần Traphaco

Rau Đà Lạt

Liên hệ với chúng tôi ngay để

Sở hữu riêng một hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1 quốc tế để làm dịch vụ cho chính mình và bán dịch vụ trên toàn quốc
Sở hữu riêng một hệ thống tạo tem chống giả tích hợp truy xuất nguồn gốc để tạo tem cho chính mình và bán tem cho người khác trên toàn quốc