HTX Tuấn Dũng

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0915842046

Địa chỉ :

Tổ 2 thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Nhật ký hoạt động :