HTX CHẾ BIẾN CHÈ PHÌN HỒ

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0912 932 116

Email :

htxchephinho@gmail.com

Địa chỉ :

thôn Làng Giang- xã Thông Nguyên- huyện Hoàng Su Phì- Hà Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 m²

Kỹ thuật viên :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Giấy kiểm định :

Thông tin chung :

website: finhotra.com.vn

Nhật ký hoạt động :