HTX Cao Nguyên Đá

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0969402383

Địa chỉ :

Tổ 5 thị trấn Yên Minh huyện Yên Minh tỉnh Hà giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Nhật ký hoạt động :